Bekæmpelse af uønsket e-mail

For at brugerne af Inder.Nets mailfaciliteter ikke skal blive generet alt for voldsomt af uønsket (spam), er mailserverne sat op på en speciel måde, på en række områder:

Grålisting

Et af de nye midler i bekæmpelse af spam, er den såkaldte "grålistning". Grålistning hedder sådan, fordi den kombinerer sortlistning (afvisning af mail efter bestemte kriterier) og hvidlistning (accept af mail efter bestemte kriterier). I grålistning afvises mail midlertidigt, første gang mailserveren modtager en mail fra en bestemt afsender til en bestemt modtager sendt via en bestemt mailserver. Mailen bliver afvist i 5 minutter og derefter sluppet igennem. Da SMTP protokollen indeholder en forpligtelse til at forsøge at gen-sende mails, går der således ikke mail tabt med denne metode. Når mailen afvises oprettes der samtidig en post i en database, der indeholder afsender og modtagers mail adresser, adressen på mailserveren og tidspunktet for afvisningen af mailen. Hver gang mailserveren modtager en mail, slår den så op i databasen, om den har modtaget mail med disse data indenfor de seneste 14 dage. Hvis den har, så slippes mailen direkte igennem uden forsinkelse.

Vi bruger milter-greylist til at implementere grålistningen.

DNS baserede blokeringslister

Mail bliver afvist, hvis den server der forsøger at sende er på en af disse blacklists:

Det er typisk åbne mailservere, åbne proxy servere, modempuljer samt deciderede spammer mailservere der havner på disse lister.

Disse lister fanger dog desværre ikke al spam, så derfor bruger vi også

Indholdsbaseret mærkning

Nu bliver mails jo desværre ikke mærket efter varefakta, så vi bruger et program, SpamAssassin, der gennemsøger mails efter kendetegn på spam. Mails bliver mærket med deres spam-værdi, og afvist hvis den er meget høj (over 20).

Ud over det almindelige Spamassassin regelsæt anvender vi nogle ekstra regler fra Jennifer's Sets, samt et antal egne regler.

For ikke at få for mange falske positiver, afviser mailserveren ikke mails, med mindre deres spam-værdi er meget høj. I stedet sørger et sorteringssystem for at mails der har en ret høj spam-værdi bliver anbragt i en mailfolder for sig. Som udgangspunkt bliver de anbragt i folderen "Trash". Dermed kan brugere, der anvender IMAP fjerne disse mails, bare ved at trykke "Empty Trash" i deres mailprogram. Brugere der normalt bruger POP3, kan via webmail interfacet se hvilke mails der ligger i deres "Trash" folder, og flytte/slette dem.

Hvis en "rigtig" mail skulle blive fejl-klassificeret, kan man flytte den over i en anden folder, så den ikke bliver slettet.

Spam filteret fanger ikke alt, og hvis du ønsker at være med til at forbedre dets effektivitet, så kan du oprette en folder ved navn "ReportSpam", og flytte mails der fejlagtigt ikke er blevet klassificeret som spam over i den. Disse mails vil så blive brugt til at træne spam-filteret.

Manuelle blokeringslister

Nogle spammere unsender mails, der har faste karakteristika, f.eks. en afsender adresse. I det omfang jeg er opmærksom på det, bliver disse karakteristika sat i en manuel blokeringsliste, så de bliver afvist af mailserveren.

Hvis du har nogle ønsker til ting der skal tilføjes i disse manuelle blokeringslister, så sig til (de kan også gøres individuelle).

Forslag og kommentarer modtages gerne.


Valid XHTML! Valid CSS! Mail filtered with SpamAssassin No Software Patents
Senest opdateret: tirsdag 08-09-2009 af Mads Peter Bach